Kundvagn (0 items)
Varukorg (0 items)
100% Nöjdhetsgaranti
Kundvagn (0 items)
Varukorg (0 items)
100% Nöjdhetsgaranti

INTEGRITETSPOLICY

Tack för att du använder https://www.zazzle.se/ ("Webbplatsen"). Vi på Zazzle Inc. ("Zazzle") är engagerade i att skydda din integritet. Vi har skapar denna integritetspolicy för att säkerställa att du vet vilken information vi samlar in och hur vi använder dem. När du använder vår webbplats innebär det att du ger ditt uttryckliga medgivande till insamling, lagring, avslöjande och användning av dina uppgifter så som vi har beskrivit i denna integritetspolicy samt att du samtycker till villkoren i denna integritetspolicy.

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy då och då, så att den återspeglar förändringar i våra metoder och tjänster. När vi gör ändringar i denna integritetspolicy underrättar vi dig om detta i enlighet med vad som anges i vårt användaravtal. Vi rekommenderar också att du då och då kommer tillbaka och läser denna integritetspolicy så att du alltid känner till vilka personliga uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vem vi avslöjar dem för. Din fortsatta användning av Webbplatsen regleras genom vår för tillfället aktuella integritetspolicy.

Först en anmärkning avseende överföring och uppläggning av uppgifter på Webbplatsen:

När du registrerar dig för ett Zazzle-konto anger du en e-postadress och ett lösenord som du ger oss tillgång till. När du sedan lägger upp en design, anslår en kommentar eller ett meddelande på Webbplatsen, lämnar ut information i samband med funktioner som fanklubbar, önskelistor, forum, medlemsprofiler, recensioner och rekommendationer kan det hända att andra användare får se ditt användarnamn.

Om din kommentar eller ditt meddelande innehåller personliga uppgifter och du lägger upp den på en sida som är tillgänglig för allmänheten kan det dessutom hända att tredje part ser dessa uppgifter, vilket kan leda till att du får oombedda meddelanden från sådana parter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Uppgifter som lämnas av dig:

Du kan ge oss vissa personliga uppgifter när du:

 • registrerar dig för ett Zazzle-konto,
 • beställer produkter eller presentkort,
 • begär kundsupport eller skickar något annat meddelande till oss,
 • anmäler dig för nyhetsbrev, e-postvarningar och specialerbjudanden,
 • går med i lotterier eller pristävlingar,
 • anmäler dig för eller löser in specialerbjudanden,
 • besvarar enkäter,
 • använder funktionen Email-to-a-Friend eller Refer-A-Friend samt
 • godkänner ditt barns begäran om att öppna ett Zazzle-konto.

Sådana uppgifter kan omfatta namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress och kreditkortsnummer. Du kan också ge oss information om andra personer, t.ex. deras e-postadresser, om du skickar en produkt till en vän via e-post eller hänvisar en vän till Webbplatsen eller våra kampanjer.

Information som samlas in via cookies:

Zazzle använder cookies på Webbplatsen i syfte att förbättra Webbplatsens och tjänsternas kvalitet. En cookie är en liten textfil i din dator som en webbplats skickar till datorn för att ge webbplatsen möjlighet att lagra information som identifierar våra användare på unikt sätt. Zazzles cookies samlar inte in och lagrar inga personliga uppgifter. Cookie-filen lagrar i stället ett s.k. token som identifierar en viss användare unikt vid en viss tidpunkt. Detta token länkas sedan till användarinformationen i våra säkra databaser. Du kan alltid ta bort cookie-filerna och ställa in din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller visar ett meddelande när en cookie skickas. Om du gör detta kan det dock hända att du inte kan använda vissa funktioner på Webbplatsen och att du inte får möjlighet att dra nytta av alla funktioner på Webbplatsen.

Det kan hända att vi arbetar tillsammans med andra företag som placerare cookies eller spårningskoder på vår webbplats. Dessa företag hjälper till med driften av våra webbplatser och erbjuder dig ytterligare produkter och tjänster. De är föremål för sekretessavtal med Zazzle och andra juridiska begränsningar. Zazzle tillåter inte att dessa företag samlar in personliga uppgifter med hjälp av cookies eller spårningskoder på våra webbplatser. Vissa funktioner som är relaterade till ombesörjandet av ytterligare produkter och tjänster kräver att säljarna delar användningsinformation om besökare på Webbplatsen som har fått en målinriktad säljkampanj med en ansedd tredje parts reklambyrå, i syfte att målinrikta kommande kampanjer och uppgradera information om besökare som används i statistikrapporter. För detta ändamål registrerar Zazzles externa reklambyrå vissa av de sidor du besöker på Webbplatsen med hjälp av spårningskoder.

Information som samlas in via spårningskoder och loggfiler:

Zazzle samlar in vissa icke-personliga uppgifter med hjälp av spårningskoder och loggfiler. Sådan information kan omfatta IP-adress, typ av webbläsare, platsanvändning samt om du har öppnat e-postmeddelanden från oss.

Information som samlas in via produktrecensioner

Du kan välja att skicka in en produktrecension. Om du anslår en recension kan det hända att vi ber om viss information för att validera recensionen, t.ex. din e-postadress, ett fotografi samt den ort och det land där du bor. Om du skickar in en recension kan det hända att vi publicerar din geografiska plats eller annan anonym information, men din e-postadress hålls hemlig. Kom dock ihåg att alla personliga uppgifter som du skickar in som en del av recensionen kan läsas eller användas av andra besökare på Webbplatsen. Vi ansvarar inte för några personliga uppgifter som du väljer att skicka med som en del av din recension. Vi är säkra på att du kan anslå en användbar recension utan att avslöja personliga uppgifter.

Hur håller vi dina uppgifter säkra?

När du gör beställningar eller visar din kontoinformation använder vi kommersiellt rimliga och allmänt accepterade tekniska skyddsåtgärder för att hålla alla uppgifter vi samlar in om dig säkra. Den säkra serverprogramvara (SSL) vi använder krypterar all information du matar in innan den skickas till oss. Din Zazzle-kontoinformation skyddas dessutom med lösenord för att värna om din integritet och säkerhet. Du bör alltid vidta åtgärder för att hålla det lösenord du väljer hemligt. Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig tillgång till ditt lösenord och din dator. Kom ihåg att logga ut när du använder en delad dator.

Vi bedriver vår verksamhet över hela världen och många av våra datorsystem är för närvarande baserade i USA. Detta innebär att dina personliga uppgifter bearbetas i USA, där dataskydds- och integritetsregler eventuellt inte erbjuder samma skydd som i andra delar av världen, t.ex. i EU. Om du skapar ett användarkonto innebär det att du samtycker till denna Integritetspolicy och till att alla uppgifter du lämnar överförs till oss i USA.

Du kan välja att inte ge oss vissa uppgifter, men det kan leda till att du inte har möjlighet att använda vissa funktioner på vår webbplats eftersom uppgifterna behövs för att du ska kunna registrera dig som medlem, köpa produkter eller tjänster, delta i en tävling, kampanj, enkät eller sweepstake, ställa frågor eller initiera andra transaktioner på vår webbplats.

Vi arbetar mycket hårt för att skydda din integritet, men vi lovar inte och du ska inte förvänta dig att dina personliga uppgifter eller din privata kommunikation alltid ska förbli hemliga. Vi vidtar visserligen branschens standardåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, men vi kan inte garantera total säkerhet.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder de personliga uppgifter du lämnar för att:

 • tillhandahålla funktionerna på Webbplatsen,
 • besvara dina förfrågningar om produkter och tjänster,
 • betala ut intjänade pengar,
 • kommunicera med dig angående status för dina beställningar och andra förfrågningar om våra produkter och tjänster,
 • skicka dig information om produkter och tjänster,
 • tillgodose våra interna affärsändamål, t.ex. dataanalys, revision osv.,
 • hjälpa oss skapa innehåll som är mest relevant för dig samt
 • tillhandahålla meddelanden om resultaten från lotterier, pristävlingar och andra kampanjer.

Vi använder din e-postadress för att kommunicera med dig om ditt konto och för att skicka vissa underrättelser till dig. Du kan ange hur ofta du vill få sådana meddelanden i dina Zazzle-kontoinställningar.

När du köper produkter från Webbplatsen kan det hända att vi använder din e-postadress eller andra personliga uppgifter då och då för att skicka marknadsföring och underrättelser till dig, oavsett om du skapade ett konto hos oss eller ej. Du kan säga upp prenumerationen eller ange hur ofta du vill få sådan e-post på sidan med kontoinställningar i "MyAccount".

Om du skickar en produkt till en vän via e-post eller hänvisar en vän till Webbplatsen eller våra kampanjer kommer vi att använda din väns e-postadress för att skicka det e-postmeddelande du begärde. Din väns e-postadress kommer endast att användas i detta syfte om ni inte beviljar tillstånd till annat.

Vi använder icke-personliga uppgifter för att övervaka användning av och prestanda på Webbplatsen, så att vi kan lära oss mer om hur Webbplatsen används, vilket hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster och förbättra dina upplevelser på vår webbplats.

Avslöjar Zazzle insamlade uppgifter för utomstående?

Zazzle delar normalt inga personliga uppgifter om dig med andra personer eller icke-anknutna företag utan ditt medgivande, men:

Zazzle förser sina ombud och betrodda tjänsteleverantörer och entreprenörer med uppgifter för begränsade ändamål, t.ex. leverera kunders beställningar och bearbeta kreditkortstransaktioner, erbjuda vissa produkter och tjänster, kommunicera med kunder, tillhandahålla kundtjänst, hantera information på våra vägnar samt förbättra Webbplatsens funktioner. I sådana fall kräver vi att dessa parter samtycker till att endast använda uppgifterna i de syften för vilka vi tillhandahåller dem och i enlighet med vår Integritetspolicy.

Om du anmäler dig till en kampanj (t.ex. en pristävling eller ett lotteri) eller till en tjänst vi erbjuder i samarbete med en tredje part kan vi förse denna tredje part med dina uppgifter (t.ex. namn, e-postadress och kontoaktiviteter).

Zazzle förser sina säljare med förnamn och bostadsort och -land tillhörande Zazzle-kunder som har köpt säljarens produkter.

Zazzle kan också lämna ut uppgifter (inklusive namn, adress, telefonnummer och kontoaktiviteter) när vi efter eget gottfinnande anser att detta är nödvändigt och lämpligt för att:

 • efterleva lagar,
 • uppfylla kallelser, häktningsorder, domstolsbeslut, myndigheters undersökningar eller andra rättsprocesser,
 • hävda eller tillämpa villkoren i något av våra användar- eller licensavtal,
 • undersöka eller svara på påståenden om bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter eller andra olagliga aktiviteter,
 • undersöka bedrägerier eller liknande,
 • skydda Zazzles, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet,
 • skydda vår verksamhet eller
 • ge oss möjlighet att söka tillgänglig gottgörelse eller begränsa de skador vi kan utsättas för.

Zazzle lämnar dessutom ut vissa uppgifter för att rapportera försäljning av anpassade frimärken till United States Postal Service ("USPS"). Som del av vårt förhållande med USPS ska vi samla in och möjligtvis avslöja information om köpare av våra Zazzle Custom Stamps-produkter för USPS på begäran av USPS. Du kan läsa mer om USPS:s integritetspolicy genom att gå till deras Privacy Policy (engelsk text).

Om Zazzle förvärvas av eller går samman med ett annat företag förbehåller Zazzle sig rätten att överföra alla uppgifter vi har samlat in från våra användare i samband med förvärvet eller sammanslagningen.

Zazzle kan avslöja icke-personidentifierande information i sammanfattande form för möjliga affärspartners och investerare.

Reklam

Zazzle kan använda tredjeparts tjänsteleverantörer för att annonsera på Internet och ibland på Webbplatsen på våra vägnar. De kan samla in anonym information om dina besök på Webbplatsen och om din interaktion med produkter och tjänster. De kan också använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att målinrikta reklam för varor och tjänster. Denna anonyma information samlas in med hjälp av en spårningskod, vilket är en standardteknik inom branschen som används på de flesta större webbplatserna. Om du vill ha mer information om dessa metoder och veta vilka alternativ som finns för att stoppa våra tredjeparts tjänsteleverantörers användning av denna anonyma information kan du kontakta oss på privacy@zazzle.com.

Zazzle är en dynamisk marknad med många märkesprodukter och mycket märkesinnehåll. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja att få e-post, underrättelser om kampanjer och liknande som erbjuds av våra partner. Du har rätt att välja att inte dra nytta av denna tjänst.

Hur gäller denna Integritetspolicy när jag går till tredjepartswebbplatser?

Du kan ha möjlighet att gå direkt till tredjepartswebbplatser från Webbplatsen. Denna Integritetspolicy gäller dock inte på tredjepartswebbplatser som du går till. Vi har ingen kontroll över tredje parters användning av personliga uppgifter som du ger dem och därför bör du läsa den integritetspolicy som gäller på varje tredjepartswebbplats du besöker innan du använder platsen eller avslöjar dina personliga uppgifter för leverantören.

Vad gäller för barnens integritet?

Vi respekterar barnens integritet. Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in personliga uppgifter från barn och ungdomar under 18 års ålder. Om du är under 18 år ska du inte skicka in några personliga uppgifter till oss, utan be i stället din förälder eller vårdnadshavare att hjälpa dig.

Barn som är yngre än 18 år får lägga upp grafik och bilder för att beställa produkter med sina föräldrars medgivande. Vid beställningen måste barnet ange sin ålder och skicka in sitt namn och post- eller leveransadress (om den skiljer sig från postadressen) tillsammans med ett giltigt kreditkortsnummer. För att kunna generera anpassade frimärken måste vi dessutom samla in och registrera följande uppgifter: datum och tidpunkt för frimärksbeställningen, ett unikt order-ID, portobeloppet som beställts i transaktionen samt frimärksmottagarens postnummer. Dessa är de enda uppgifter som samlas in från ett barn.

Dessa uppgifter används för att leverera beställningen, bekräfta leveransen, bokföring inklusive rätt till royalty och andra inkomster (om tillämpligt), rapportera försäljning av Zazzle Custom Stamps till USPS (postväsendet is USA) samt för att ge barnet råd om nya Zazzle-produkter, -tjänster eller -regler.

Föräldrar till barn under 18 år har möjlighet välja om de vill ge sitt medgivande till insamling av dessa uppgifter från deras barn. Sådant medgivande kommer inte att användas som medgivande till att sprida några av dessa uppgifter och uppgifterna kommer inte att lämnas ut från Zazzle till tredje part utan föräldrarnas medgivande utom när det krävs i lag eller genom domstolsbeslut.

Personliga uppgifter hos Zazzle hålls hemliga och avslöjas endast med Zazzle-användarens medgivande så som framställs i denna Integritetspolicy. Vi engagerar oss inte i att sälja information om våra användares vanor, beteenden, inköpsmönster eller demografiska uppgifter. Zazzle gör inte ett barns deltagande i online-aktiviteter beroende av bevilja insamling av onödiga uppgifter utöver vad som verkligen behövs i samband med aktiviteten.

En förälder kan granska alla uppgifter Zazzle har tagit emot från deras barn och föräldern begära att uppgifterna tas bort och förbjuda insamling av ytterligare uppgifter från barnet. Om du vill granska några uppgifter som har samlats in från ditt barn eller om du vill att uppgifter som har samlats in från ditt barn ska tas bort ur Zazzles register eller om du vill förbjuda all användning av sådana uppgifter kan du skicka en begäran till Zazzle Customer Support-

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande med orden "Parental Notification" på ämnesraden. Som alternativ kan du kontakta Zazzle Child Privacy Representative via telefon, e-post eller brev:

Zazzle Inc.
Attn: Privacy
1800 Seaport Blvd
Redwood City, CA 94063
USA
coppa@zazzle.com
+1-408-983-2800

Hur kan jag ändra, ta bort eller uppdatera mina uppgifter?

Du kan ändra de flesta av dina kontouppgifter i avsnittet MyAccount på Webbplatsen. Om du undrar vilka uppgifter som lagras eller vill ha en kopia på dessa uppgifter kan du kontakta oss på privacy@zazzle.com eller Privacy c/o Zazzle Inc., 1800 Seaport Blvd., Redwood City, CA 94063, USA. När vi har fått ett bevis på din identitet kommer vi att lämna ut uppgifterna till dig och då kan du begära att vi tar bort eller ändrar delar av uppgifterna eller alla uppgifter.

Om inget annat anges gäller vår aktuella Integritetspolicy för all information vi har om dig och ditt konto.

Den aktuella versionen av Zazzles Integritetspolicy trädde i kraft den 1 januari 2012.